Công ty TNHH Yến sào Maika

Địa chỉ: B2 Intimex, ngõ 238 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Hotline: 090 4030281 – 03 88 66 11 88

Facebook: Maika Yến

Website: www.maikayen.vn

www.masanest.com.vn

Email: masanestvn@gmail.com